null

1. POLGÁRI JOG

1.1 Ingatlanjog

  • 1.1.1 adásvételi, ajándékozási, tartási, életjáradéki, bérleti szerződések és atipikus megállapodások szerkesztése, véleményezése
  • 1.1.2 társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat és házirend szerkesztése
  • 1.1.3 telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása
  • 1.1.4 képviselet a földhivatal előtti eljárások során

1.2 Kereskedelmi és gazdasági jog

  • 1.2.1 közreműködés, jogi tanácsadás kereskedelmi ügyletek lebonyolítás során
  • 1.2.2 szerződések, illetve azok tervezeteinek véleményezése, megszerkesztése (pl.: szállítási, vállalkozási, megbízási szerződések stb.)
  • 1.2.3 képviselet gazdasági jellegű peres és nem peres eljárások során (pl.: követeléskezelés, csőd- és felszámolási eljárások stb.)

1.3 Egyéb polgári ügyek

  • 1.3.1 közreműködés, jogi tanácsadás örökléssel kapcsolatban
  • 1.3.2 képviselet hagyatéki eljárás során
  • 1.3.3 végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés szerkesztése
  • 1.3.4 képviselet polgári jogi peres és nem peres eljárások során (pl.: kártérítési perek, fizetési meghagyásos eljárások stb.)
  • 1.3.5 képviselet polgári jogi peres és nem peres eljárások során (pl.: kártérítési perek, fizetési meghagyásos eljárások stb.)

null

2. TÁRSASÁGI JOG

  • 2.1.1 gazdasági társaságok alapítása, átalakítása és megszüntetése
  • 2.1.2 cégek, üzletrészek vásárlása kapcsán felmerülő részvény és üzletrész adásvételi szerződések szerkesztése
  • 2.1.3 szindikátusi szerződések szerkesztése
  • 2.1.4 jegyzőkönyvek és más jogi dokumentációk elkészítése
  • 2.1.5 képviselet a cégbíróságok előtti eljárások során

null

3. CSALÁDI JOG

  • 3.1 házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése
  • 3.2 képviselet házassági bontóperek során
  • 3.3 képviselet gyermekelhelyezési perek során
  • 3.4 képviselet tartási perek során

null

4. MUNKAJOG

  • 4.1 munkaszerződések szerkesztése és véleményezése
  • 4.2 munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok szerkesztése
  • 4.3 képviselet a munkaügyi bíróságok előtti eljárások során

null

5. KÖZIGAZGATÁSI JOG

  • 5.1 tanácsadás és képviselet közigazgatási eljárások során
    • 5.1.1 tanácsadás és képviselet idegenrendészeti ügyekkel kapcsolatban az alábbiak szerint
      • 5.1.1.1 vízum-ügyintézés,
      • 5.1.1.2 tartózkodási, illetve letelepedési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés;
      • 5.1.1.3 állampolgárság megszerzésével kapcsolatos ügyintézés;
      • 5.1.1.4 menekültügyi ügyintézés;
    • 5.1.2 munkavállalási engedéllyel kapcsolatos ügyintézés;

null

6. BÜNTETŐ- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

  • 6.1 tanácsadás büntető- és szabálysértési eljárással kapcsolatos ügyekben
  • 6.2 terhelti képviselet büntető- és szabálysértési eljárás során
  • 6.3 sértetti képviselet büntető- és szabálysértési eljárás során
  • 6.4 tanúként résztevő személyek képviselete büntető- és szabálysértési eljárás során